Thuis of in de les

Op het screeninginstrument www.diversiteitlerarenopleiding.be wordt ingegaan op het belang van breed observeren voor toekomstige leraren: http://www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be/node/24 .

Breed observeren

Verkenning

Stellingendiscussie

» Meer weten?

Verruim je blik

Diversiteit observeren en evalueren?

» Meer weten?

Doordenker

Breed observeren en de portretterende klassenraad

» Meer weten?

Verruim je blik

Leeractiviteiten breed observeren

» Meer weten?

Oefening met casus

Diversiteit in leerstijlen en motivatie

» Meer weten?

Oefening met casus

Observaties interpreteren

» Meer weten?

Oefening

Jongetje tegen de muur (Verstraete e.a.)

» Meer weten?

Verruim je blik

Aan status werken

» Meer weten?

Oefening met casussen

Verschillende statussen tijdens groepswerken

» Meer weten?

Oefening met casus

De status van Fatma

» Meer weten?

Breed evalueren

Verruim je blik

Ervaringen met evalueren

» Meer weten?

Oefening met casussen

Evalueren en frustreren

» Meer weten?

Oefening

Evalueer breed

» Meer weten?

Creative Commons License