Studenten breed observeren en evalueren

Op de website screeningdiversiteitlerarenopleiding vinden we inspiratie van lerarenopleiders om breed te observeren en evalueren

Breed observeren

Wanneer? - Altijd en overal!

 • Breed observeren kun je altijd en overal doen tijdens informele momenten in de cafetaria, of in de gangen, losse babbeltjes tijdens hoekenwerk,… .
 • Ook tijdens gesprekken in de les vertellen studenten vaak spontaan over hun interesses en over wat hen bezighoudt. Speel hier dan op in of houd hun vragen of opmerkingen bij. Zo kun je later bijvoorbeeld inspelen op hun voorkeuren bij het kiezen van thema’s, literatuur, lesinvalshoeken, opdrachten voor hoeken- of projectwerk, … . 
 • Laat deze kennismaking ook in twee richtingen verlopen. Vertel  hen eens over jouw hobby’s en kijk hoe ze hierop reageren. (Bron: Ernalsteen, 2004)
 • Verder is breed observeren ook aangewezen tijdens het leer- en ontwikkelingsproces. Op www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be vinden we volgende tips:
  • Door gebruik te maken van interactieve werkvormen waarbij studenten samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. via interactieve werkvormen, virtuele samenwerking d.m.v. fora, wiki’s, google.docs, projectwerk, …
  • Door ruimte te laten voor dialoog, discussie en reflectie.
  • Door te werken met heterogene groepen op basis van specialisatie, vooropleiding, geografische afkomst, leerstijlen, duidelijk omschreven rollen. 
  • Door verschillende stijlen toe te laten in zowel product als proces en deze nadien te bespreken. 
  • Door tijd en ruimte te laten voor spontaan en informeel leren. 

“Tijdens het eerste jaar maken studenten op basis van eigen reflecties hun onderwijsbiografie. Hierdoor krijgen we zicht op de schoolloopbaan die een student tot nu toe doorlopen heeft, alsook op de beleving van de student hierbij. De onderwijsbiografie hanteren we als uitgangspunt voor een gesprek tussen student en lerarenopleider.”

“We maken gebruik van dieptecoaching. Het voeren van gesprekken in dit kader staat volledig los van evaluatie. Op deze manier laten de studenten voorbeelden naar boven komen, waar ze er dit bij een koppeling aan evaluatie niet zouden doen.”

Wanneer ik studenten tegenkom in de cafetaria, sla ik met hen een praatje. Het hoeft daarom niet altijd over de lessen te gaan. Gewoon een luisterend oor bieden voor waar ze nu mee bezig zijn, kan me helpen om hun leefwereld beter te leren kennen. 

Screening

Observeer ik nu al breed?

» Meer weten?

TIP: Bij ‘Aan de slag in de klas!’ vind je specifieke instrumenten die ondersteunend kunnen zijn bij het breed observeren van leerlingen. Ga eens na op welke manier je de transfer kunt maken naar de context van de lerarenopleiding.

Competentiegericht lesgeven

Tips om studentgericht les te geven en te evalueren in het hoger onderwijs

Onderwijstips

» Meer weten?

Databank met inspiratie en voorbeelden van studentgecentreerd en activerend onderwijs

BV Databank

» Meer weten?

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Een talentgerichte benadering in het hoger onderwijs

» Meer weten?

Breed evalueren

Tips om studentgericht les te geven en te evalueren in het hoger onderwijs

Onderwijstips

» Meer weten?

Databank met inspiratie en voorbeelden van studentgecentreerd en activerend onderwijs

BV Databank

» Meer weten?

Neem ook zeker een kijkje bij 'Aan de slag in de klas' en 'Aan de slag op school' voor materialen waarmee de transfer kan gemaakt worden naar de context van het hoger onderwijs.

In het screeningsinstrument www.screeningdiversiteitlerarenopleiding.be getuigen enkele lerarenopleiders hoe ze studenten breed evalueren: 

“Ik gebruik verschillende manieren om in kaart te brengen in welke mate studenten de beroepscompetenties omgaan met diversiteit reeds bezitten en wat werkpunten zijn. Zo ga ik in gesprek met de stagementoren, laat ik de studenten zelf het screeningsinstrument omgaan diversiteit (DISCO) invullen, maakt omgaan met diversiteit een deel uit van het verslag dat studenten schrijven in kader van hun stage, … .”

“Ik hanteer verschillende evaluatievormen bij wijze van voorbeeld. Studenten leren op die manier de voor- en nadelen van elke evaluatievorm kennen alsook de aandachtspunten wanneer ze er zelf mee aan de slag willen gaan.”

“Op het einde van de stage worden supervisiegesprekken georganiseerd waarin studenten zelf reflecteren over sterktes en werkpunten.”

“Bij microteaching geven studenten elkaar punten. De criteria die ze hanteren, bepalen ze zelf.”

Creative Commons License