Observeren en interpreteren

Bij breed observeren stel je je interpretaties uit. Daarbij is het niettemin belangrijk dat je je bewust bent van je onbewuste vooronderstellingen omtrent de kinderen of jongeren en hun achtergrond. Onze kijk op de lerenden, hun achtergrond en ouders beïnvloedt namelijk onze verwachtingen. 

  • Bijvoorbeeld: je krijgt het vierde kind uit eenzelfde gezin bij jou in de klas. Wat zijn je vooronderstellingen? Hoe ga je daarmee om? 
  • Bijvoorbeeld: merk je dat je voorkeuren hebt voor bepaalde kinderen? Op basis waarvan heb je deze voorkeuren? Beïnvloeden deze jouw gedrag en hoe? Ondervinden kinderen hier voor- of nadelen aan?

Oefening met casus Observaties interpreteren

Oefening Jongetje tegen de muur (Verstraete e.a.)

Creative Commons License