Belang van criteria en standaarden

Bij het breed evalueren meten we meer dan objectieve standaarden. Ook observaties van gedragingen, vaardigheden en attitudes spelen een belangrijke rol. De valkuil is echter dat subjectiviteit hier snel de kop op steekt. Want wat wanneer verschillende beoordelaars de criteria niet op dezelfde manier beoordelen? Of wat wanneer de beoordelaars hun criteria niet helder verwoorden en het dus voor de beoordeelden onvoldoende duidelijk is wat concreet verwacht wordt? 

Dit maakt dat het opstellen en goed gebruiken van criteria een noodzakelijk voorwaarde is om breed te evalueren.

Rubrieken vormen een nauwgezette matrix van criteria op basis waarvan een proces en/of product kan geëvalueerd worden. Deze bundel geeft meer achtergrondinformatie en helpt je verder op weg in het ontwikkelen van rubrieken. In dit voorbeeld zie je een rubriek waarbij criteria worden opgesteld voor de verschillende aspecten van presenteren. Deze criteria zijn geordend volgens verschillende prestatieniveaus. 

Inspiratie Attitudebeoordeling via rubrieken (Mariagaarde Instituut Westmalle)  

Probeer via volgende stappen zelf een criterialijst of rubriek op te stellen:

  1. Kies de vooropgestelde competentie of attitude
  2. Ga op zoek naar criteria (brainstorm)
  3. Sorteer en categoriseer de criteria indien nodig
  4. Zoek een passende schaal
  5. Breng samen in een evaluatielijst

Om de betrokkenheid van lerenden te verhogen kunnen criteria samen met hen worden opgesteld. Ook deze GOK-fiche kan hierbij ondersteuning bieden. 

GOK-Fiche Zelf criteria opstellen

Creative Commons License