Informele contacten en een waaier aan communicatievormen

Bij relaties met moeilijk bereikbare of kwetsbare ouders is het extra belangrijk om informele contactmogelijkheden maximaal te benutten. Zoek samen met de ouders naar een geschikte communicatievorm. 

Enkele suggesties om de waaier aan communicatievormen uit te breiden ( Ernalsteen, 2002 Ernalsteen, V. (2002). Brede schOUDERS: een werkboek. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent. ): 

  • Investeer in schoolpoortcontacten. Sommige scholen hebben hiervoor een beurtsysteem, zorgen ervoor dat de directie regelmatig aan de schoolpoort te zien is, werken samen met een schoolopbouwer, … 
  • Telefoneer eens.
  • Neem contact op met ouders via andere ouders (netwerken).
  • Hanteer een heen-en-weer schriftje.
  • Stuur hen een email of sms. 
  • Ga er niet van uit dat online communicatie een evidentie is, zelfs voor ouders met een computer met internetverbinding.

Oefening Meer informele contacten (Ernalsteen, 2002)

Oefening Van breng- en haalmomenten naar ontmoetingsmomenten (Ernalsteen, 2002)

Informele contacten kunnen op school ook een meer formeel karakter krijgen wanneer er op school een ontmoetingsplek wordt gecreëerd voor ouders een leerkrachten. Ga naar het niveau 'meeleven' in de gradaties van ouderbetrokkenheid voor meer inspiratie.

Bronnen & leesvoer:
Creative Commons License