Aan de slag op school!

In dit luik leggen we de link tussen 'Omgaan met diversiteit', 'Communicatie met ouders' en 'Schoolbeleid'. 

  • Onder IN & VOOR diversiteit met ouders wordt de link gelegd tussen oudercommunicatie en de sleutelcompetenties en didactische voorwaarden voor omgaan met diversiteit. 
  • Ouderbetrokkenheid: wat? ontrafelt de brede betekenis van ouderbetrokkenheid.
  • In ouderbetrokkenheid onderscheiden we verschillende gradaties.
  • Communicatie met ouders in de dagdagelijkse praktijk vraagt tot slot ook om een ondersteunend communicatiebeleid op schoolniveau. 

LeesvoerDe inspiratiegids 'Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen' stelt een partnerschapsmodel voor met drie actoren: ouders - school - leerling. In deze ménage à trois is de school de initiatiefnemer om de samenwerking vlot te laten verlopen, het eigen referentiekader in vraag te stellen en bovenal: de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Eén van de uitdagingen is dus hoe het hele schoolteam 'omgaan met diversiteit' tot haar kernopdrachten kan maken. 

 

Creative Commons License