Professionalisering

Goede communicatie is dé voorwaarde voor een goede relatie op basis van vertrouwen en respect. Werken aan communicatie betekent dus werken aan de relatie. 

Alles is communicatie. Je kunt niet ‘niet’ communiceren. Een directeur die tijdens de speeltijd nooit in de leraarskamer komt, communiceert iets (‘hij heeft het druk’, ‘hij voelt zich te goed’). Een leerkracht die langer met de ouder van Joren praat ook (‘Er zijn problemen’, ‘Wij zijn te min’)
(Uit: Klasse voor leraren, 2000).

Communicatie is bovendien geen zuiver proces van actie en interactie, maar wordt daarentegen gecreëerd door wederzijdse en gelijktijdige beïnvloeding. Daarbij zijn we ons meestal bewust van de invloed die anderen op ons uitoefenen, maar is het moeilijker om na te gaan welke invloed we zelf op anderen uitoefenen.

Verruim je blik Anti-oudercommunicatie

 

Leesvoer: 
Creative Commons License