Communicatiebeleid

Een communicatiebeleid begint bij een grondhouding. Deze grondhouding kan niet ‘gespeeld’ worden. Als school kun je niet doen alsof. Deze houding dient vervolgens vertaald te worden in de visie en het beleid. Dit communicatiebeleid vertaalt zich concreet in de:

Enkele aandachtspunten voor een communicatiebeleid naar anderstalige-ouders toe (uit: Intercultureel Netwerk vzw, 2004 Intercultureel Netwerk vzw (2004). Door de bril van ouders. Een denk- en doeboek voor gemotiveerde scholen en leerkrachten. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen. , p. 35-36):

  • De school neemt haar doorverwijsfunctie ernstig. Ze kan doorverwijzen naar specifieke taallesinitiatieven in de stad of regio.
  • Een school kan kiezen voor de inzet van een vertaler/tolk telkens wanneer nodig of mogelijk. Sommige scholen vertalen het schoolreglement in de meest voorkomende talen van de ouders. Ga naar taalbarrières overbruggen om je verder te profesionaliseren. 
  • De school kan ook zelf een initiatief opstarten, al dan niet in samenwerking met derden. Zo organiseren sommige scholen initiatieven als 'Nederlands op de werkvloer'. 
  • Ook ouders zelf kunnen het initiatief nemen om andere ouders bij te staan in taallessen. Daar zijn voordelen aan verbonden (interactie, ouders helpen ouders, ...), maar ook gevaren: niet alle ouders zijn didactisch voldoende onderlegd voor het geven van deze taallessen. Dit kan gebeuren in samenwerking met externe organisaties.
Creative Commons License