Aan de slag in de klas!

Op klasniveau kan je moeilijk expliciet werken aan communicatie met ouders. Dit situeert zich eerder bij de professionalisering en het uitwerken van een schoolbeleid.

Wel kun je kinderen en jongeren bewust maken van de diversiteit aan gezinnen en beroep doen op deze diversiteit bij je didactische aanpak.  Door de muren tussen de klas en gezinnen te slopen wordt zo de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ). Deze activiteiten gaan inherent gepaard met een meer informele oudercommunicatie en dragen bij tot een grotere ouderbetrokkenheid

Creative Commons License