Meedoen

Op dit participatieniveau wordt geïnvesteerd in actieve betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren.

Enkele aandachtspunten:

 • Wakker de solidariteit van de ouders aan. Breid het belang van hun participatie uit van het eigen kind naar alle kinderen.
 • Communiceer duidelijk de verwachtingen en verantwoordelijkheden langs beide kanten (school & ouders).

Op dit participatieniveau wordt de diversiteit onder ouders benut en gewaardeerd, omdat ze hun vaardigheden en talenten kunnen. Enkele suggesties (o.m. op basis van Ernalsteen, 2002 Ernalsteen, V. (2002). Brede schOUDERS: een werkboek. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent. ):

 • Ouders worden ingeschakeld als leesouders.
 • Tijdens de opendeurdag leiden ouders geïnteresseerden rond.
 • Een ouder treedt op als begeleider bij het zwemmen.
 • Een aantal ouders gaan mee koken op bosklassen.
 • Knutselouders begeleiden kleine groepen in hun specialiteit.
 • Ouders houden een verkoop van tweedehandse kleding op de speelplaats.
 • Enkele ouders zijn betrokken bij het bakken van pannenkoeken als afsluiter van het schooljaar.
 • Een buurtbezoek waarbij een aantal ouders die dat willen, de leerlingen thuis ontvangen.
 • Natuurouders worden ingeschakeld bij natuuruitstappen of gaan via buitenschoolse activiteiten in kleine groepjes de natuur ontdekken.
 • Ouders leiden repetities van het schoolkoor.
 • Ouders zetten een ludieke actie op voor een proper sanitair

Op dit niveau kunnen ook oudergroepen worden opgericht. Deze groepen zetten initiatieven op om tegemoet te komen aan zorgen van ouders. In ‘Door de bril van ouders. Een denk-en doeboek voor gemotiveerde scholen en leerkrachten’ ( Intercultureel Netwerk vzw, 2004 Intercultureel Netwerk vzw (2004). Door de bril van ouders. Een denk- en doeboek voor gemotiveerde scholen en leerkrachten. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen. , p. 50) worden enkele initiatieven vermeld die ontstonden op basis van oudergroepen:

 • Zowel ouders als leerkrachten hebben verwachtingen van elkaar omtrent huiswerk, die niet altijd even duidelijk zijn. In de oudergroep werden deze verwachtingen op elkaar afgestemd.
 • In de oudergroep wordt duidelijk dat het CLB niet altijd goed gekend is bij ouders. Wat doet het CLB precies en waar moet je daarvoor naartoe gaan? Wanneer en hoe worden kinderen getest en hoe worden ouders geïnformeerd over de resultaten? Er wordt beslist hierrond een informatiesessie te organiseren voor ouders.
 • Tijdens bijeenkomsten van oudergroepen geven sommige moeders aan dat ze problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kind. Ze vinden hun kind ‘stout’, kunnen het niet de baas, … . Op initiatief van de oudergroep wordt een informatiemoment opgezet op buurtniveau. Daarbij gaat een deskundige in op ‘straffen en belonen’ en hoe ouders hier consequent in kunnen zijn. 
Creative Commons License