Meedenken (inspraak)

Op dit participatieniveau worden ouders gestimuleerd hun mening te geven over schoolse aangelegenheden. Ook krijgen ze een plaats als partner binnen de overlegstructuren van de school. Zo kunnen ze deel uitmaken van een werkgroep ‘pedagogisch project’ of ‘speelplaatsinrichting’.

Enkele aandachtspunten:

  • Investeer op dit niveau in communicatievaardigheden, omgaan met kritiek en conflicten en het formuleren van verwachtingen.
  • Investeer in het betrekken van moeilijk bereikbare en/of kwetsbare ouders.
  • Zorg ervoor dat alle ouders in gelijke mate gehoord worden en hun zegje kunnen doen.
  • Neem een open houding aan tegenover de aangereikte alternatieven. 
Creative Commons License