Ouderbetrokkenheid: wat?

Via communicatie met ouders kan de link gelegd worden tussen de thuissituatie van leerlingen en de school. Binnen deze twee domeinen kunnen ouders op verschillende manieren betrokken zijn bij het schoolse gebeuren:

Ouderbetrokkenheid omvat dus:

  • De participatie van ouders aan contact- en participatiemomenten in de schoolomgeving.
  • De onderwijsgerichtheid van ouders: alle initiatieven die ouders nemen om de schoolcarrière van hun zoon of dochter positief te beïnvloeden.

Meer weten over de gradaties in ouderbetrokkenheid?

Meer weten over de communicatie tussen ouders en de school?

Leesvoer:

Engagementsverklaring

De school kan formeel een engagementsverklaring aangaan met ouders. Deze bevat wederzijdse afspraken tussen de school en ouders en wordt geïntegreerd in het schoolreglement. In het basisonderwijs wordt deze engagementsverklaring decretaal opgelegd. Daarom moeten in het schoolreglement afspraken staan over:

  • Het oudercontact.
  • Aanwezigheden op school en het spijbelbeleid.
  • Vormen van individuele leerlingenbegeleiding (wat doet de school om leerlingen met specifieke noden te begeleiden?).
  • Een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (wat doet de school om leerlingen te ondersteunen in het Nederlands? Zowel via schoolse als buitenschoolse activiteiten?)
Leesvoer over de engagementsverklaring:
Creative Commons License