Thuis of in de les

Inzicht krijgen in kansarmoede 

Oefening

Hart en ziel vrijleggen

» Meer weten?
 
Inleefoefening

Heeft Sandra het zelf gezocht?

» Meer weten?

Oefening

Risicomomenten onder de loep

» Meer weten?

Observeren onder de loep 

Oefening

Observatie van een kleuterjuf

» Meer weten?
 

Verschillende brillen op kansarmoede

Oefening

Kom tussenbeide

» Meer weten?

Oefening

Grenzen en emoties

» Meer weten?

Reflectiemethodieken    

In de literatuur over competenties voor het werken met jonge kinderen ( Urban, e.a., 2011 Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J. & Lazzari, A. ( 2011 ). CoRe-competence requirements in early childhood education and care. A study for the European commission directorate-general for education and culture. London & Ghent: university of East London, Cass school of education & University of Ghent, department for social welfare studies.  ; Vandenbroeck e.a., 2011 Vandenbroeck, M., Peeters, J., Van Laere, K., Lazzari, A., Urban, M. & Cameron, C. (2011). Literature review. In: M. Urban, M. Vandenbroeck, J. Peeters, & A. Lazzari, CoRe - Competence Requirement for Early Childhood Education and Care. A Study for the European Commission Directorate-General for Education and Culture. Research documents (pp. 11-29). London & Ghent: University of East London, Cass School of Education & University of Ghent, Department for Social Welfare Studies. ; Vandenbroeck & Peeters, 2012 Vandenbroeck, M. & Peeters, J. (2012). Childcare practitioners and the process of professionalization. In: L. Miller, R. Drury, & C. Cable, Extending Professional Practice in the Early Years (pp. 99-112). Sage. ) en in het bijzonder over omgaan met diversiteit bij jonge kinderen ( DECET & ISSA, 2011 DECET & ISSA (2011). Diversiteit en sociale inclusie. Een verkenning van competenties voor beroepen voor jonge kinderen. ) komt kritische reflectie steeds weer naar voor als dé cruciale competentie.

Omgaan met kansarmoede in de kleuterklas vraagt dan ook in eerste instantie dat (toekomstige) kleuterleraren hun referentiekaders blootleggen en mens- en maatschappijbeelden in vraag kunnen stellen. Dit is een uitdagende ontwikkeling waarbij studenten kunnen botsen op persoonlijkheidslagen en overtuigingen die in strijd zijn met de verwachtingen die de opleiding aan hen stelt. 

Bronnenkaart

Reflectiemethodieken

» Meer weten?

 

Creative Commons License