Warme relaties met ouders

Als basis voor een gedeeld partnerschap

“Wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij.” (Gandhi)
Scholen die hun emancipatorische functie ten volle willen realiseren, dienen te starten bij de ouders. Een gedeeld partnerschap is nodig om maximale ontwikkelingskansen te realiseren. 
 
In een partnerschapsmodel luisteren de partners naar elkaar, leren ze elkaar kennen, geven ze wederzijds vertrouwen, onderhandelen ze en maken ze goede afspraken. Dialoog en samenwerking is hier cruciaal. Daarbij kan duidelijk worden dat de waarden- en normenpatronen van ouders en de school niet matchen ( De Mets, 2013 De Mets, J. ( 2013 ). Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen. Drukkerij Verbeke: Gent.  ). Vanuit hun emancipatorische functie is het belangrijk dat kleuterleraren ouders erkennen in hun primaire rol als opvoeders, hen eerder versterken in deze rol dan deze over te nemen, of de manier waarop de ouders dit invullen, afkeuren.
 

Belang van frequente informele contacten

Een school organiseert een open ontaal om de drempel naar de kleuterleraar te verlagen en contacten en interacties met ouders uit te lokken. Kleuters zijn vanaf 8u15 welkom in de klas. Ouders kunnen hun kind dan rechtstreeks afzetten in de klas. Dit zorgt ervoor dat de ouders zich op hun gemak voelen en zien waar de kinderen hun dag doorbrengen, zich mee bezighouden, hoe het kind zich voelt in de klas, een babbeltje kunnen slaan met de de meester, ... .   

Voor ouders die weinig of slechte ervaringen hebben met het onderwijs vormt de weg van de eigen voordeur tot aan de schoolpoort een lange afstand. Kwetsbare ouders weten vaak maar al te goed dat ze ‘anders’ zijn en hun kinderen niet dezelfde dingen kunnen bieden als kansrijke ouders. Dit zorgt voor een zeker angst dat de school hen hierop zal afrekenen. Ook negatieve herinneringen aan de eigen schooltijd kunnen hun beeldvorming over de kleuterklas en de leraren kleuren.

Ook leraren ervaren vaak een drempel om ouders te benaderen en in het bijzonder die ouders die op het eerste zicht minder hun eigen waarden- en normenpatroon reflecteren. De aanwezigheid van ouders in de klas ervaren ze als ongemakkelijk, bedreigend of controlerend.  

Net als kansrijke ouders zijn kwetsbare ouders benieuwd naar hoe hun kleuter het stelt in de klas en zoeken ze een antwoord op verschillende opvoedingsvragen. Een flexibele aanpak is echter nodig om tegemoet te komen aan de diversiteit aan noden en behoeften onder ouders. Flexibiliteit in communicatievormen en dialoog en samenwerking zijn hier sleutelwoorden. Ga naar 'Communiceren met àlle ouders' binnen het thema 'Communicatie met ouders' voor meer achtergrond en tips.

Onderstaande bronnenkaart geeft een aantal tips weer om ouders beter te leren kennen.

Bronnenkaart Tips om meer te zien (Ernalsteen, 2002)

De bronnenkaart 'Informele contacten' biedt concrete ideetjes om activiteiten te organiseren die informele momenten bieden met ouders. 

Oefening Meer informele contacten (Ernalsteen, 2002)  

Onderstaande oefening brengt het belang van communicatie met ouders aan het licht.

Oefening Kom tussenbeide

Creative Commons License