Aan de slag op school!

( Bron: Brochure ‘Maak je sterk tegen armoede op school’ ) 

Kansarmoede aanpakken is niet het verhaal van één leerkracht.  In het leven van kinderen  speel je als leerkracht uiteraard een belangrijke rol. Maar het uitwerken van een visie én aanpak op schoolniveau maakt dat wat individuele leerkrachten in hun klas doen veel sterker... En je kan zelfs  ruimer kijken dan de school en samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties uit de buurt. Op die manier kan de problematiek structureel aangepakt worden.

Onder ‘Aan de slag op school’ vind je heel wat materialen die de nodige inspiratie of opstappen kunnen bieden om kansarmoede structureel op school aan te pakken, in samenwerking met zowel de kinderen, de ouders, de buurt als het hele schoolteam!  We bundelden handleidingen en hulptools die je kan gebruiken bij het uitwerken van een beleid. 

Alvast enkele nuttige links: 

Armoede-in-zicht
Op de site van Armoede-in-zicht vind je een lijst terug waar verschillende ontwikkelde spelen, materialen, werkmappen, sites, filmpjes, beeldmateriaal,.. opgesomd zijn. Deze site geeft dus een goed overzicht weer van allerlei materialen die uitgewerkt zijn rond kansarmoede en onderwijs. 

School+
Deze link leidt naar een databank en biedt een overzicht van interessante literatuur, lesmaterialen en praktijkvoorbeelden binnen een bepaald thema. 

Creative Commons License