Taalontwikkeling in de klas

Een brugfiguur: "Taal zorgt ervoor dat je je betrokken voelt of niet. En ik kan me dit voorstellen. Als je niet kan duidelijk maken dat je naar het toilet moet. Ik zou daarbij ook niet op mijn gemak zitten. Dat blijft 1 van mijn hoogpunten, ook bij Vlaamse kansarme gezinnen omdat de thuistaal daar vaak ook anders is dan de schooltaal. Het kan best zijn dat dit kind het woord ‘toilet’ ook nog nooit gehoord heeft. ‘Ga moar op de pot’ is het dan hé. Dus ook daar ondervinden wij dat die taligheid het grootste struikelblok vormt om het gevoel van welbevinden en betrokkenheid te installeren."

Veel van de dagelijkse activiteiten in een kleuterklas verlopen via taal: het kringgesprek en onthaal, overlopen van de hoekjes, klassikale instructies van de activiteiten, signalen om naar het toilet te gaan of koek en drank te nemen,... .

Wanneer de gesproken taal niet begrepen wordt is er een lager welbevinden. Kleuters voelen zich uitgeloten omwille van hun 'anders'-zijn en ervaringen, gedachten, gevoelens, bepaalde vragen,… kunnen moeilijk verwoord worden. Ook een hoge betrokkenheid wordt moeilijk wanneer men weinig begrijpt van wat er wordt gezegd. Dit toont aan dat betrokkenheid en welbevinden nauw samenhangen met taal. Hierbij moet de kleuterleid(st)er in staat zijn om de non-verbale signalen goed op te vangen en deze juist zien te interpreteren.

Onder het thema ‘Taaldiversiteit’ kan je concrete tips en kijkwijzers vinden om een krachtige talige leeromgeving te organiseren. 

Creative Commons License