Randvoorwaarden voor leren vervullen

Photo credit: KzAkabueze - ONEin12 via photopin cc

Welbevinden is één van de koepelbegrippen binnen het kleuteronderwijs. Samen met het inzetten op betrokkenheid, zorgt dit ervoor dat kleuterleraren mikken op een krachtige leeromgeving ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ). Welbevinden en betrokkenheid vormen dus hét na te streven doel om tot leren te komen.

Mijn Portret is een hulptool om kleuters gericht te observeren naar welbevinden en betrokkenheid toe en hier acties aan te koppelen.

Methodiek Mijn Portret

Verdiep je verder in het observeren van en werken aan welbevinden.

Verdiep je verder in het observeren van en werken aan betrokkenheid.

Creative Commons License