Evalueren & talensensibilisering?

Naast de evaluatie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen waar talensensibilisering mee verbonden is, biedt talensensibilisering een uitgelezen kans om leerlingen breed te evalueren ( breed evalueren Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te tonen. ). Aangezien de voornaamste doelstelling van talensensibilisering zich situeert op het vlak van attitude is het aangewezen om die in de eerste plaats te beoordelen. Verder kan dit ook verbonden worden met de bredere sleutelcompententies voor leren VOOR diversiteit

Enkele mogelijkheden om dit concreet te doen is via:

  • Een taalportfolio dat mee evolueert met de leerlingen. 
  • Observatie, bv. aan de hand van observatie-instrumenten en kijkwijzers (die bv. vakoverschrijdende competenties zoals omgaan met diversiteit in kaart brengen).

De resultaten van deze evaluaties geven niet enkel een beeld van de evolutie van de houding van leerlingen tegenover taaldiversiteit, maar zijn ook nuttig om de effecten bij de leerlingen zelf te beoordelen en aanpassingen door te voeren in de wijze waarop talensensibilisering en een talenbeleid in het algemeen vorm krijgt. 

Creative Commons License