Werken aan taalcompetenties van toekomstige leraren

In het kader van het project 'Een taalbeleid op maat van de lerarenopleiding' van de School of Education (Associatie K.U. L.euven) werd de website 'De taalcompetente leerkracht' ontwikkeld.

Deze website biedt ondersteuning in het uitstippelen van een taalbeleid binnen de lerarenopleiding en het ontwikkelen van schooltaalcompetenties van toekomstige leraren. 

Aandachtspunten:
  • Welke plaats krijgt talensensiblisering in het taalbeleid en hoe wordt dit concreet gerealiseerd door de lerarenopleiders?
  • Welke plaats krijgt taaldiversiteit in het taalbeleid en hoe wordt dit concreet gerealiseerd door learenopleiders?
  • Welke grondhouding nemen lerarenopleiders aan tegenover taaldiversiteit in het realiseren van het taalbeleid en ondersteunen van toekomstige leraren in de ontwikkeling van schooltaalcomeptenties?
  • Behouden leraren multiperspectiviteit op schooltaalvaardigheid?

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Taalbeleid in het hoger onderwijs

» Meer weten?
Creative Commons License