Lager onderwijs

Een krachtige taalleeromgeving

Samenwerkend leren via verdeelde informatie ter bevordering van de taalontwikkeling.

» Meer weten?

Wetenschap onder woorden. Taal en de niet-taalvakken

» Meer weten?

Kijkwijzer krachtige (taal)leeromgeving.

» Meer weten?

Kijkwijzer krachtige taalleeromgeving in de niet‐taalvakken

» Meer weten?

Kijkwijzer schrijfopdrachten.

» Meer weten?

Kijkwijzer thuistaal in een krachtige leeromgeving. Lager onderwijs.

» Meer weten?

Een krachtige spellingsdidactiek.

» Meer weten?

Niveaulezen? Anders aanpakken!

» Meer weten?

Vragenlijst. Wat vind jij van lezen?

» Meer weten?

Evalueren & taal

Kijkwijzer evalueren en taalvaardigheid.

» Meer weten?

Checklist: hoe goed scoort mijn toets/examen?

» Meer weten?

Talensensibilisering

Uitgewerkte lesideeën talensensibilisering

De lat hoog voor talen - Talensensibilisering

» Meer weten?

Talen op een kier. Talensensiblisering voor het basisonderwijs.

» Meer weten?

Lego lingua. Meertalige spellenbox.

» Meer weten?

Thuis spreek ik ook!

» Meer weten?

Europees Taalportfolio

» Meer weten?

Taalinitiatie

Uitgewerkte lesideeën taalinitiatie

De lat hoog voor talen - Taalinitiatie

» Meer weten?

Kijkwijzer activiteiten vreemdetaalinitiatie en didactisch materiaal

» Meer weten?

Reflectiefiche vreemdetaleninitaitie voor de leerkracht.

» Meer weten?

Activiteitenfiches voor verschillende activiteiten vreemde taleninitiatie.

» Meer weten?

Anderstalige nieuwkomers

www.patati.be

» Meer weten?

En verder ...

Meer dan één taalbeschouwing. Een lessenpakket over taal, meertaligheid en taaldiversiteit.

» Meer weten?

Trek je talige schoenen aan. Taalstimulering in de vrije tijd.

» Meer weten?

Creative Commons License