Ouders als partners in taaldiversiteit

Ouders sensibiliseren

De eentaligheidsideologie in een samenleving en onderwijs kan zich even goed weerspiegelen in de opvattingen en attitudes van ouders. Ook bij hen leven vaak allerlei misvattingen over talen en het leren van (meerdere) talen. Zo zijn eentalige, maar in het bijzonder ook anderstalige of meertalige ouders, vaak bezorgd dat aandacht voor meertaligheid en thuistalen op school nadelig zou zijn voor het leren van de dominante schooltaal. Deze bezorgdheid is voornamelijk gekoppeld aan de angst dat dit de onderwijskansen en sociale promotie zou verhinderen ( Van Gorp, 2011 Van Gorp, K. (2011). ’t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext. Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).   , p. 84). 

Scholen die werken aan een talenbeleid zullen dan ook werk moeten maken van oudercommunicatie om hen te informeren en bewust te maken van de meerwaarde van taaldiversiteit. Ouders moeten van bij de aanvang van de schoolloopbaan weten waarvoor ze kiezen en wat ze te winnen (of verliezen) hebben bij keuzes die een school maakt op vlak van doelstellingen, pedagogische aanpak en projecten. 

Ouders laten participeren

Na het informeren is een volgend stap om ouders actief te laten participeren als experten in hun talen en culturen. Wanneer anderstalige ouders als native speakers hun kennis en competenties kunnen delen met de klas heeft dit positieve effecten op zowel leerlingen als leerkrachten. Deze actieve en participerende rol kan ook gemakkelijk uitgebreid worden naar andere schoolactoren zoals familieleden, buurtbewoners, collega’s, vrienden van de school, … ( Van Gorp, 2011 Van Gorp, K. (2011). ’t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext. Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).   , p. 93).

Taalbarrières overbruggen

Verloopt de communicatie met anderstalige ouders niet van een leien dakje? Bekijk dan zeker deze tips voor het overbruggen van taalbarrières tussen ouders en de school.

Welke tips meegeven aan anderstalige ouders? 

  • Ouders praten het best met hun kinderen in de taal die ze het best kunnen, waarin ze denken en voelen. Op deze manier verloopt de opvoeding het spontaanst. Het spreken van de thuistaal versterkt bovendien sociaal-culturele identiteit van ouders en het kind en dus zo ook de band tussen hen. Daarnaast vormt een goed ontwikkelde thuistaal de perfecte basis voor het verwerven van een nieuwe taal (website Meertaligheid; Code Code. Taalontwikkeling in een meertalige context. Informatiebrochure voor ouders. Antwerpen: Code. Expertisecentrum van Lessius. Groep gezondheid & welzijn.  , p. 8-9).
  • Het is echter wel belangrijk anderstalige ouders te sensibiliseren om een positieve houding aan te nemen tegenover het Nederlands. Dit kan bijvoorbeeld door zelf Nederlands te leren, het kind te motiveren deel te nemen aan Nederlandstalige buitenschoolse activiteiten (bv. een jeugdbeweging), Nederlandstalige spelmaterialen te voorzien, ... . Zo zal het kind het Nederlands niet louter als de ‘schooltaal’ maar ook de ‘speeltaal’ en ‘vriendentaal’ gaan zien, wat de intrinsieke motivatie kan bevorderen ( Code Code. Taalontwikkeling in een meertalige context. Informatiebrochure voor ouders. Antwerpen: Code. Expertisecentrum van Lessius. Groep gezondheid & welzijn.  , p. 8-9). 

Het huis van Nederlands ontwikkelde de groeimeter om ouders tips mee te geven rond meertalige opvoeding.

Leesvoer:

Creative Commons License