Inzicht in (meertalige) taalverwerving

Zoals alle vormen van leren kent ook taalverwerving een sterk individueel verloop. Dit is zowel het geval voor eentalige als meertalige taalverwerving. Ook al volgt taalverwerving enkele stappen, toch volgt elk kind daarin zijn eigen ritme. Het is dan ook moeilijk een norm te bepalen voor (meertalige) taalverwerving. 

Simultane taalverwerving

Wanneer twee talen gelijktijdig worden aangeleerd spreken we van simultane taalverwerving. Hierbij lopen de kinderen voor elke taal dezelfde stappen en fasen als eentalige leeftijdsgenoten. Er ontstaan twee taalsystemen die gedeeltelijk apart in de hersenen worden opgeslagen (website Meertaligheid).

Successieve taalverwerving

Bij successieve taalverwerving verwerft men een taal als tweede taal, bv. het Nederlands op school. Hierbij worden dezelfde fases doorlopen als bij de eerste taalverwerving, maar worden enkele stappen overgeslaan. Dit komt omdat men zich baseert op de kennis van de eerste taal. Zo worden als het ware taalstructuren van de ene naar de andere taal overgedragen (website Meertaligheid).

Problematische taalverwering?

Bij meertalige opvoeding komen vaak elementen voor die in eerste instantie problematisch lijken. Dit zijn allen normale verschijnselen die spontaan zullen verdwijnen: 

  • Het tempo van de spraakontwikkeling ligt lager omdat het extra tijd kost om elk begrip van meerdere labels te voorzien.
  • Men gaat soms talen vermengen
  • De stille periode: het kan zijn dat iemand die een tweede taal leert gedurende een lange tijd niets in die tweede taal zegt. Er wordt al veel begrepen maar door onzekerheid durft men zich nog niet uiten in de taal. 
  • Meertalige opgroeiende kinderen zetten soms foutief structuren uit de ene taal over naar de andere taal

Enkele tips gedurende dit verloop:

  • Observeer en wees geduldig.
  • Dwing de lerende niet tot spreken maar blijf wel tegen hem of haar praten.
  • Ga op een positieve wijze in op elke poging tot communicatie. 

Bron: website Meertaligheid

Creative Commons License