veelzijdige & gevarieerde aanpak

Een breed didactisch repertoire komt tegemoet aan de brede ontwikkeling van lerenden, aan hun diverse individuele leerstijlen, interactiewijzen en meervoudige intelligenties. Door lerenden afwisselend bloot te stellen aan verschillende didactische- en leermethoden krijgen ze veel meer kansen om een uitgebreid repertoire aan leervaardigheden en strategieën te ontplooien.

Ook binnenklasdifferentiatie maakt deel uit van een veelzijdige, gevarieerde aanpak. Om het maximale uit elke leerling te halen kunnen we differentiëren naar:

  • Leerstijlen.
  • Tijdsgebruik.
  • Werkvormen.
  • Inhouden.
  • Soorten instructie (mondeling, schriftelijk, beelden).
  • Complexiteit (van opdrachten).
  • Oplossingswegen.
  • Mediagebruik.
  • Evaluatie & feedback
  • Via samenwerkend leren in homogene of heterogene groepen

Enkele inspirerende voorbeelden uit de reeks Meesterlijk! van TV Klasse:

Creative Commons License