breed observeren

Door breed te observeren krijgt men zicht op de diversiteit in lerende groepen. Daarmee bedoelen we dat je leert kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit, de perspectieven en de competenties aanwezig in de klas waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen. 

In het thema 'observeren en evalueren' kan je je verder professionaliseren in breed observeren en je laten inspireren om met breed observeren aan de slag te gaan.   

Creative Commons License