samenwerkend leren

Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken met anderen is daarbij dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. Dit helpt de eigen interne voorstellingen van kennis te verfijnen en verder te ontwikkelen. Voor omgaan met diversiteit is het dus de geknipte methode.

 Leesvoer:

In dit filmpje worden een aantal coöperatieve werkvormen geïllustreerd in het basisonderwijs. Kan je de transfer maken naar het secundair onderwijs?

Een belangrijke voorwaarde voor samenwerkend leren is luisteren. In dit filmpje van Leraar 24 zie je hoe een lerares werkt rond luisteren om het samenwerkend leren te bevorderen (in een multiculturele klas):

Op zoek naar werkvormen?

CLIM

Een specifieke methode van samenwerkend leren is CLIM - Coöperatief Leren in Multiculturele groepen. De CLIM-methodiek is daarbij gebaseerd op de 5 principes van coöperatief leren: 

  • Interactie
  • Onderlinge afhankelijkheid
  • Individuele verantwoordelijkheid
  • Sociale vaardigheden worden aangesproken
  • De groepsdynamiek wordt bevorderd 
Creative Commons License