Aan de slag op school

Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen. Het maximaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren staat centraal. Als school kan je dus op weg gaan om deel uit te maken van een breder samenwerkingsverband. Uiteraard is het hiervoor van belang om op schoolniveau enkele dingen uit te klaren, zoals:

  • Hoe werken we momenteel samen?
  • Wat is een Brede School?
  • Wat kan Brede School voor ons als school betekenen?
  • Wat doen we al?

Op de website www.bredeschool.org vind je heel wat informatie. 

Wil je zelf starten als een Brede School?

 

Tot slot

Het werken aan een Brede School is een groeiproces.  Stap voor stap groeit een werking uit. Als school kan je zelf stappen zetten door bijvoorbeeld in te zetten op  het verbreden van de leer- en leefomgeving tijdens de schooluren, samen met partners te bekijken wat mogelijkheden zijn om samen te werken en de leeromgeving te versterken, …

Creative Commons License