Talensensibilisering vormgeven

Oefening

Doelstellingen

 • Brainstormen over manieren waarop talensensibilisering concreet vorm kan krijgen. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Deze oefening wordt idealiter gemaakt in een groep van 5 – 30 studenten. Wanneer met een grote groep wordt gewerkt is het aan te raden om studenten slechts 1 idee per post-it –kleur te laten noteren.

Voorbereiding

 • De studenten zijn op de hoogte van de achtergrondinformatie rond talensensibilisering.
 • Volgende zaken worden voorzien:
  • Voldoende post-its in 3 kleuren.
  • Grote flappen om rond te hangen in het lokaal.
  • Een extra flap of bord om de klas top-5 op te noteren. 

Opdracht

1. Aan elke student worden enkele post-its uitgedeeld in drie verschillende kleuren.

2. Elke student krijgt 10 min. de tijd om op elke post-it wilde ideeën te schrijven om talensensibilisering vorm te geven via:

 • Kleur 1: een wekelijks terugkerende activiteit (bv. actualiteitsrondje, lievelingswoordencontest, …).
 • Kleur 2: een idee om talensensibliserend te werken binnen de laatste les(sen) die je hebt gegeven.
 • Kleur 3: een tussendoortje (bv. een kleine activiteit om te doen wanneer je eens 5 à 10 minuten over hebt).

Het is de bedoeling dat elke student minstens 1 idee noteert per post-it.

3. De post-its worden rondgehangen op 3 flappen. Bij deze post-its kunnen extra ideeën geschreven worden, eventueel ideeën toegevoegd worden. Ideeën geschrapt worden.

4. Elke student kan punten geven aan zijn of haar top 3 van favoriete ideeën op elke flap:

 1. 3 punten (= meest favoriete idee).
 2. 2 punten.
 3. 1 punt.

Welke ideeën halen de klas top-3? 

Nabespreking

 • De nabespreking verloopt op een spontane manier terwijl de post-its op de flappen worden gehangen en punten worden gegeven.
 • Op welke wijze komen de sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit en didactische voorwaarden voor leren IN diversiteit aan bod in de aangebrachte ideeën? Kunnen de ideeën eventueel aangepast of uitgebreid worden zodat voorwaarden en sleutelcompetenties aan bod komen? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • In een latere fase kunnen enkele ideeën verder uitgewerkt en gebundeld worden in een map, op een website, … waardoor een inventaris van uitgewerkte ideeën ontstaat om talensensibilisering vorm te geven.

Transfer

 • Via deze werkvorm werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
 • Hoe kan binnen de lerarenopleiding aan talensensibilisering gedaan worden? Via deze brainstormactiviteit kan een inventaris gemaakt worden van ideeën die in een latere fase verder uitgewerkt kunnen worden. 
Creative Commons License