Hoe sta ik tegenover taaldiversiteit?

Oefening

Doelstellingen

  • Exploratie van de eigen visie, houding en attitudes tegenover taaldiversiteit. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

  • De voorgestelde werkvorm ‘Drie-stappen-interview’ vereist een groep van minstens 4 personen.
  • De vragen op de oefeningen kunnen ook individueel opgelost worden. Zo gaat echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  verloren.

Voorbereiding

  • Alle studenten beschikken over de interviewvragen. 

Opdracht

1. De studenten worden opgedeeld in een A-groep en een B-groep. Elke groep krijgt de bijhorende vragen.

2. De studenten uit de A-groep stappen op iemand uit de B-groep af en interviewen hem of haar op basis van de A-vragen.

3. De studenten uit de B-groep stappen op iemand anders uit de A-groep af en interviewen hem of haar op basis van de B-vragen.

4. In groepen van 4 worden de bevindingen van het interview besproken. De studenten vertellen één voor één wat voor hen de uitkomsten van het interview waren.

Deze interviewvragen zijn gebaseerd op reflectievragen uit: Devlieger, M. e.a. (2012). Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering van kleuters tot adolescenten. Leuven/Den Haag: Acco, p. 13.

Nabespreking

  • Via deze oefening kan een beginbeeld gecreëerd worden over de aanwezige visie en voorkennis omtrent omgaan met taaldiversiteit. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

  • Speeddate.

Alternatieve toepassingen

  • Studenten stellen op basis van de vragen een enquête of interview op waarmee ze leraren, docenten, stagebegeleiders, medestudenten… interviewen omtrent hun visie op taaldiversiteit. In welke mate weerspiegelt deze visie een eentaligheids- of meertaligheidsideologie?

Transfer

  • Hoe staat u als docent tegenover taaldiversiteit? In welke mate weerspiegelt dit zich in uw visie op studenten en onderwijs? Hoe zou u deze visie en uw didactisch handelen kunnen bijstellen?
  • Via deze oefening werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License