Eén of meertaligheid?

Oefening

Doelstellingen

 • Voor- en tegenargumenten exploreren van een eentaligheidsideologie.
 • De eigen visie tegenover een eentaligheids- en meertaligheidsideologie verwoorden. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De groep wordt opgedeeld in twee groepen.

Voorbereiding

 • De studenten lezen de achtergrondinformatie rond ‘De eentaligheidsideologie en onderwijs’ op deze pagina.
 • Minstens twee grote vellen papier (A3-formaat) worden voorzien. 

Opdracht

In de ruimte liggen twee grote vellen papier. Deze zijn als volgt ingedeeld:

1. De deelnemers worden in twee groepen opgedeeld en elke groep verzamelt zich rond een flap.

2. De ene groep schrijf argumenten in de kolom ‘pro’ eentaligheid terwijl de andere groep argumenten in de kolom ‘contra’ eentaligheid opschrijft. De groepsleden discussiëren met elkaar vooraleer ze een argument opschrijven.

3. De twee groepen wisselen van flap. Nu veranderen ze van visie en trachten ze de argumenten die de andere groep ‘pro’ of ‘contra’ eentaligheid heeft opgeschreven te counteren met respectievelijk ‘contra’ en ‘pro’ argumenten eentaligheid. 

Nabespreking

 • In de nabespreking kan teruggekoppeld worden naar de argumenten pro meertaligheid.
 • In welke mate komen de basiscompetenties voor leren VOOR diversiteit aan bod in de visie van de studenten?
 • Via deze oefening kunnen, op basis van de resultaten, aanknopingspunten aan bod komen om dieper in te gaan op andere elementen die in het thema taaldiversiteit aan bod komen.
 • Als afsluiter kan elke student voor zichzelf de eigen visie verwoorden tegenover een eentaligheidsideologie. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • Bij een grote groep kan je deze opdelen in vier deelgroepen:
  • 1 groep PRO en 1 groep CONTRA eentaligheid.
  • 1 groep PRO en 1 groep CONTRA meertaligheid.
 • Bij wijze van ‘huiswerk’ kunnen de studenten de opdracht krijgen om wat opzoekwerk te doen in de actualiteit rond meertaligheid op school. Dit opzoekwerk kan als inspiratie dienen voor het ontwikkelen van een visie.

Alternatieve toepassingen

Ga in de actualiteit op zoek naar artikels rond meertaligheid op school. Analyseer deze op de achterliggende ideologie. Worden argumenten aangehaald die aansluiten bij een eentaligheidsideologie of meertaligheidsideologie? Wordt meertaligheid beschouwd vanuit een deficitdenken? In welke mate sluiten deze argumenten aan bij de visie van de studenten op meertaligheid? In welke mate sluiten deze argumenten aan bij de sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit?

Transfer

 • Welke taalideologie is aanwezig binnen de eigen instelling? Wordt meertaligheid beschouwd vanuit een deficitdenken? 
Creative Commons License