Communiceren met Chinezen

Toepassing

Doelstellingen

 • De achterliggende visie op cultuur kunnen herkennen in documentatie rond ‘omgaan met sociaal-culturele diversiteit’. 
 • De voor-en nadelen kunnen detecteren van een bepaalde opvatting over cultuur bij het omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • Inzicht in de didactische consequenties van de onderliggende opvatting over cultuur in documentatie rond ‘omgaan met sociaal-culturele diversiteit’.

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De werkvorm ‘placemat’ vereist een samenwerking met vier personen.
 • Deze vragen kunnen ook individueel worden opgelost. Zo gaat echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  verloren. 

Voorbereiding

Opdracht

1. Verschillende organisaties en websites op het internet bieden je – al dan niet tegen betaling – de mogelijkheid aan om cultuurverschillen te leren overbruggen. De website www.chinacrossculture.com is gespecialiseerd in het overbruggen van Nederlands-Chinese cultuurverschillen. Bekijk de  Bronnenkaart 'Communiceren met Chinezen'  met tips omtrent de non-verbale communicatie in China die de website meegeeft. 
 
2. Elke groep heeft een groot vel papier gekregen. Indien deze nog niet is omgevormd tot een placemat teken dan in het midden een rechthoek. Dit is de gemeenschappelijke ruimte. Trek vervolgens vanuit de hoeken van de rechthoek een lijn naar de hoeken van het vel papier. Dit is de persoonlijke ruimte. 
  
 
3. Formuleer eerst individueel een antwoord op onderstaande vragen:  
 • Vertrekt deze website eerder vanuit een statische of dynamische visie op cultuur? Beargumenteer je antwoord.
 • Welke voordelen biedt een dergelijke benadering om mensen te ‘leren omgaan met cultuurverschillen’ vanuit didactisch oogpunt?
 • Wat zijn de valkuilen van een dergelijke benadering om te ‘leren omgaan met cultuurverschillen’?
 • Welke meerwaarde kan een dergelijke benadering bieden?  
 • Is het aan te raden dergelijke benadering van cultuur te gebruiken om leraren (in opleiding) of leerlingen te leren omgaan met (etnisch-)culturele diversiteit in het onderwijs? Waarom wel of niet? Staaf daarbij je antwoord op basis van de sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit. 
4. Beargumenteer nu je antwoorden met de andere groepsleden. Luister naar elkaar en probeer tot een gemeenschappelijk antwoord te komen. Schrijf de gemeenschappelijke antwoorden in het midden. 
 

Nabespreking

De gemeenschappelijke antwoorden van elke groep worden vergeleken. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen     

Alternatieve toepassingen

 • Zo goed als alle documenten die betrekking hebben op sociaal-culturele diversiteit kunnen vanuit eenzelfde opvatting geanalyseerd worden. Dit kan zowel informatieve documentatie zijn als hand- of leerboeken.

Transfer

 • Bij het lesgeven 'over' sociaal-culturele diversiteit steunt dit steeds, al dan niet bewust, op een bepaalde visie op cultuur. Daarbij is het een goede oefening om steeds weer stil te staan bij die visie, de vooronderstellingen en implicaties van deze visie voor leren VOOR diversiteit
Creative Commons License